Kontakti

SIA Qualimotor

PVN reģ. Nr: LV40003330438
Juridiskā un faktiskā adrese: Rankas iela 5a, Rīga, LV-1005, Latvija
Bankas rekvizīti: AS Swedbank, SWIFT HABALV22,
Konts: LV86HABA0551002932816

Mob. tālruni: (+371) 26516048
E-pasts: info@qualimotor.lv


Pasūtījumu pieņemšanas-izdošanas laiks:

Otrdiena, ceturtdiena: 9:00 - 12:00 un 15:00 - 17:00
Pirmdiena, trešdiena, piektdiena: 10:00 - 12:00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas.

Pasūtījumu pieņemšanas un izsniegšanas noteikumi:
Uzmanību!
Ņemot vērā riskus saistība ar COVID-19 izplatību, lūdzam jūs iepriekš vienoties par pasūtījuma pieņemšanas-izsniegšanas laiku pa tālruni (+371)26516048.

Par pasūtījuma izpildes termiņiem ar pasūtītāju vienojas, pieņemot detaļu remontā.